innerbanner-bg

學與教

其他科本項目

體育精英 2020-2021

我校每年均參與各種的比賽,有游泳比賽、田徑比賽、籃球比賽、足球比賽、羽毛球比賽、屈臣氏傑出運動員獎等等……

 

Fun Kids田徑兒童競技賽2021

本頁圖片/檔案 - 2021_sport_activity_athletics_01_01  本頁圖片/檔案 - 2021_sport_activity_athletics_01_02  

 

本頁圖片/檔案 - 2021_sport_activity_athletics_01_05  本頁圖片/檔案 - 2021_sport_activity_athletics_01_06

 

  本頁圖片/檔案 - 2021_sport_activity_athletics_01_04

 

 

第四屆學界兒童田徑錦標賽2021

本頁圖片/檔案 - 2021_sport_activity_athletics_02_01  本頁圖片/檔案 - 2021_sport_activity_athletics_02_05

 

本頁圖片/檔案 - 2021_sport_activity_athletics_02_02 本頁圖片/檔案 - 2021_sport_activity_athletics_02_03 本頁圖片/檔案 - 2021_sport_activity_athletics_02_04 本頁圖片/檔案 - 2021_sport_activity_athletics_02_06

 

全人教育-專項活動

田徑隊

本頁圖片/檔案 - LKDH4137  本頁圖片/檔案 - WhatsApp Image 2022-07-26 at 10.14.00 AM  本頁圖片/檔案 - WhatsApp Image 2022-07-26 at 10.14.36 AM

 

本頁圖片/檔案 - WhatsApp Image 2022-07-26 at 10.15.46 AM  本頁圖片/檔案 - 田徑隊合照

 

籃球隊

本頁圖片/檔案 - WhatsApp Image 2022-07-26 at 10.10.59 AM  本頁圖片/檔案 - WhatsApp Image 2022-07-26 at 10.12.10 AM (1)  本頁圖片/檔案 - WhatsApp Image 2022-07-26 at 10.12.10 AM (2)

 

本頁圖片/檔案 - WhatsApp Image 2022-07-26 at 10.12.10 AM  本頁圖片/檔案 - WhatsApp Image 2022-07-26 at 10.13.09 AM